Tư Vấn Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu VIP,300.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :29-09-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
29-09-20 Đắc Lắc
Quảng Nam
28-09-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 TT Huế,
Trúng đầu 0 Phú Yên
243
27-09-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Khánh Hòa248
26-09-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
261
25-09-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đầu 7 Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
269
24-09-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Bình Định,
Trúng đầu 2 Quảng Bình
244
23-09-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
277
22-09-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Đắc Lắc234
21-09-20TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
257
20-09-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 1 Kon Tum,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
266
19-09-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi
254
18-09-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Ninh Thuận225
17-09-20Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
259
16-09-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Khánh Hòa235
15-09-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trượt254
14-09-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Phú Yên271
13-09-20Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
213
12-09-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
246
11-09-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Ninh Thuận286
10-09-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 7 Bình Định,
Trúng đầu 7 Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
237
09-09-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
275
08-09-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 Đắc Lắc280
07-09-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 TT Huế,
Trúng đầu 3 Phú Yên
243
06-09-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 Kon Tum,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
290
05-09-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
258
04-09-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đầu 2 Gia Lai223
03-09-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
268
02-09-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
247
01-09-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 3 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 4 Quảng Nam
287
31-08-20TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
260
30-08-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Kon Tum252
29-08-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
261