Tư Vấn Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp,500.000 VNĐ

Nhận Số bên dưới ngày :29-09-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
29-09-20 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
28-09-20TP HCM: 647,
Đồng Tháp: 364,
Cà Mau: 431
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
562
27-09-20Tiền Giang: 193,
Kiên Giang: 357,
Đà Lạt: 213
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
689
26-09-20TP HCM: 768,
Long An: 558,
Bình Phước: 706,
Hậu Giang: 832
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
570
25-09-20Vĩnh Long: 386,
Bình Dương: 289,
Trà Vinh: 842
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
809
24-09-20Tây Ninh: 912,
An Giang: 345,
Bình Thuận: 487
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
481
23-09-20Đồng Nai: 683,
Cần Thơ: 589,
Sóc Trăng: 952
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
493
22-09-20Bến Tre: 717,
Vũng Tàu: 985,
Bạc Liêu: 657
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
658
21-09-20TP HCM: 596,
Đồng Tháp: 279,
Cà Mau: 759
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
545
20-09-20Tiền Giang: 693,
Kiên Giang: 362,
Đà Lạt: 429
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
414
19-09-20TP HCM: 924,
Long An: 445,
Bình Phước: 438,
Hậu Giang: 838
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
572
18-09-20Vĩnh Long: 863,
Bình Dương: 574,
Trà Vinh: 382
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
211
17-09-20Tây Ninh: 433,
An Giang: 379,
Bình Thuận: 936
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
665
16-09-20Đồng Nai: 626,
Cần Thơ: 930,
Sóc Trăng: 279
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
506
15-09-20Bến Tre: 449,
Vũng Tàu: 825,
Bạc Liêu: 181
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
670
14-09-20TP HCM: 286,
Đồng Tháp: 421,
Cà Mau: 787
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
587
13-09-20Tiền Giang: 331,
Kiên Giang: 068,
Đà Lạt: 281
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
418
12-09-20TP HCM: 529,
Long An: 451,
Bình Phước: 413,
Hậu Giang: 741
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
774
11-09-20Vĩnh Long: 899,
Bình Dương: 198,
Trà Vinh: 381
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
498
10-09-20Tây Ninh: 728,
An Giang: 404,
Bình Thuận: 923
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
594
09-09-20Đồng Nai: 826,
Cần Thơ: 587,
Sóc Trăng: 083
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
430
08-09-20Bến Tre: 707,
Vũng Tàu: 786,
Bạc Liêu: 953
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
330
07-09-20TP HCM: 198,
Đồng Tháp: 786,
Cà Mau: 735
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
333
06-09-20Tiền Giang: 270,
Kiên Giang: 159,
Đà Lạt: 568
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
359
05-09-20TP HCM: 198,
Long An: 490,
Bình Phước: 814,
Hậu Giang: 077
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
536
04-09-20Vĩnh Long: 166,
Bình Dương: 770,
Trà Vinh: 367
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
571
03-09-20Tây Ninh: 354,
An Giang: 393,
Bình Thuận: 790
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
364
02-09-20Đồng Nai: 646,
Cần Thơ: 943,
Sóc Trăng: 579
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
673
01-09-20Bến Tre: 852,
Vũng Tàu: 056,
Bạc Liêu: 474
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
811
31-08-20TP HCM: 441,
Đồng Tháp: 410,
Cà Mau: 863
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
578
30-08-20Tiền Giang: 708,
Kiên Giang: 752,
Đà Lạt: 366
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
455
29-08-20TP HCM: 590,
Long An: 918,
Bình Phước: 817,
Hậu Giang: 711
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
650