Tư Vấn Giải Tám Miền Nam Víp,500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :29-09-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Giải Tám Kết quả Theo
29-09-20 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
28-09-20TP HCM: 75,
Đồng Tháp: 43,
Cà Mau: 40
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
259
27-09-20Tiền Giang: 51,
Kiên Giang: 69,
Đà Lạt: 13
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
279
26-09-20TP HCM: 88,
Long An: 91,
Bình Phước: 09,
Hậu Giang: 39
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
250
25-09-20Vĩnh Long: 91,
Bình Dương: 26,
Trà Vinh: 59
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
235
24-09-20Tây Ninh: 58,
An Giang: 46,
Bình Thuận: 96
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
243
23-09-20Đồng Nai: 34,
Cần Thơ: 09,
Sóc Trăng: 32
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
250
22-09-20Bến Tre: 99,
Vũng Tàu: 89,
Bạc Liêu: 33
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
262
21-09-20TP HCM: 87,
Đồng Tháp: 65,
Cà Mau: 91
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
264
20-09-20Tiền Giang: 02,
Kiên Giang: 97,
Đà Lạt: 20
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
254
19-09-20TP HCM: 06,
Long An: 46,
Bình Phước: 23,
Hậu Giang: 43
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
260
18-09-20Vĩnh Long: 61,
Bình Dương: 09,
Trà Vinh: 02
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
282
17-09-20Tây Ninh: 18,
An Giang: 18,
Bình Thuận: 04
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
238
16-09-20Đồng Nai: 39,
Cần Thơ: 60,
Sóc Trăng: 53
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
242
15-09-20Bến Tre: 04,
Vũng Tàu: 48,
Bạc Liêu: 45
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
261
14-09-20TP HCM: 89,
Đồng Tháp: 47,
Cà Mau: 81
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
242
13-09-20Tiền Giang: 20,
Kiên Giang: 33,
Đà Lạt: 80
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
225
12-09-20TP HCM: 61,
Long An: 76,
Bình Phước: 22,
Hậu Giang: 99
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
247
11-09-20Vĩnh Long: 35,
Bình Dương: 03,
Trà Vinh: 11
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
281
10-09-20Tây Ninh: 08,
An Giang: 69,
Bình Thuận: 89
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
218
09-09-20Đồng Nai: 94,
Cần Thơ: 02,
Sóc Trăng: 85
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
257
08-09-20Bến Tre: 84,
Vũng Tàu: 94,
Bạc Liêu: 63
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
264
07-09-20Đồng Tháp: 35,
Cà Mau: 98,
TP HCM: 70
Trúng Cà Mau,
Trúng TP HCM
254
06-09-20Tiền Giang: 50,
Kiên Giang: 63,
Đà Lạt: 87
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
255
05-09-20TP HCM: 48,
Long An: 01,
Bình Phước: 01,
Hậu Giang: 61
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
249
04-09-20Vĩnh Long: 68,
Bình Dương: 59,
Trà Vinh: 28
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
271
03-09-20Tây Ninh: 65,
An Giang: 35,
Bình Thuận: 94
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
246
02-09-20Đồng Nai: 55,
Cần Thơ: 51,
Sóc Trăng: 73
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
209
01-09-20Bến Tre: 10,
Vũng Tàu: 40,
Bạc Liêu: 24
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
240
31-08-20TP HCM: 40,
Đồng Tháp: 06,
Cà Mau: 63
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
206
30-08-20Tiền Giang: 49,
Kiên Giang: 10,
Đà Lạt: 95
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
266
29-08-20TP HCM: 90,
Long An: 54,
Bình Phước: 29,
Hậu Giang: 58
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
233