Tư Vấn Đầu đuôi giải tám Miền Nam Siêu VIP,300.000 VNĐ

Soi cầu đẳng cấp ngày :29-09-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
29-09-20 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
28-09-20TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 5 TP HCM,
Trúng đuôi 3 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 0 Cà Mau
229
27-09-20Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Tiền Giang,
Trúng Giải Tám Kiên Giang,
Trúng Giải Tám Đà Lạt
233
26-09-20TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 8 TP HCM,
Trúng Giải Tám Long An,
Trúng đuôi 9 Bình Phước,
Trúng đuôi 9 Hậu Giang
253
25-09-20Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đầu 2 Bình Dương,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
241
24-09-20Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 8 Tây Ninh,
Trúng đuôi 6 An Giang,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
241
23-09-20Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Đồng Nai,
Trúng đầu 0 Cần Thơ,
Trúng đầu 3 Sóc Trăng
243
22-09-20Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Bến Tre,
Trúng đuôi 9 Vũng Tàu,
Trúng đầu 3 Bạc Liêu
255
21-09-20TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 TP HCM,
Trúng đuôi 1 Cà Mau
243
20-09-20Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 Kiên Giang,
Trúng đầu 2 Đà Lạt
270
19-09-20TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Long An: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 6 TP HCM,
Trúng đầu 4 Long An,
Trúng đuôi 3 Bình Phước,
Trúng đầu 4 Hậu Giang
258
18-09-20Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 9 Bình Dương
247
17-09-20Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Tây Ninh268
16-09-20Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Cần Thơ,
Trúng đầu 5 Sóc Trăng
256
15-09-20Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Bến Tre,
Trúng đuôi 8 Vũng Tàu,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
228
14-09-20TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 TP HCM,
Trúng đuôi 7 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 1 Cà Mau
272
13-09-20Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Kiên Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Tiền Giang,
Trúng Giải Tám Kiên Giang,
Trúng đuôi 0 Đà Lạt
258
12-09-20TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đầu 7 Long An,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng đầu 9 Hậu Giang
247
11-09-20Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 Vĩnh Long,
Trúng đầu 0 Bình Dương,
Trúng đầu 1 Trà Vinh
243
10-09-20Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 8 Tây Ninh,
Trúng Giải Tám An Giang,
Trúng đầu 8 Bình Thuận
267
09-09-20Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 Đồng Nai,
Trúng đuôi 2 Cần Thơ,
Trúng đuôi 5 Sóc Trăng
280
08-09-20Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 Bến Tre,
Trúng đuôi 4 Vũng Tàu,
Trúng đầu 6 Bạc Liêu
248
07-09-20TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 0 TP HCM,
Trúng Giải Tám Đồng Tháp,
Trúng Giải Tám Cà Mau
250
06-09-20Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 5 Tiền Giang,
Trúng đuôi 3 Kiên Giang,
Trúng đầu 8 Đà Lạt
259
05-09-20TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng Giải Tám Long An,
Trúng đuôi 1 Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
254
04-09-20Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 5 Bình Dương,
Trúng đầu 2 Trà Vinh
291
03-09-20Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 Tây Ninh,
Trúng đầu 3 An Giang,
Trúng đầu 9 Bình Thuận
241
02-09-20Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 5 Đồng Nai,
Trúng đầu 5 Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
264
01-09-20Bến Tre: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Bến Tre,
Trúng đầu 4 Vũng Tàu,
Trúng đầu 2 Bạc Liêu
242
31-08-20TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đuôi 9 Đồng Tháp,
Trúng Giải Tám Cà Mau
256
30-08-20Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Tiền Giang,
Trúng đầu 1 Kiên Giang,
Trúng Giải Tám Đà Lạt
262
29-08-20TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Long An: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đầu 9 TP HCM,
Trúng đầu 5 Long An,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng đầu 5 Hậu Giang
252