Tư Vấn Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip,200.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :29-09-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
29-09-20 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
28-09-20TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 4 Đồng Tháp,
Trúng đầu 3 Cà Mau
274
27-09-20Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 9 Tiền Giang,
Trúng đuôi 7 Kiên Giang,
Trúng đầu 1 Đà Lạt
251
26-09-20TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 TP HCM,
Trúng đuôi 8 Long An,
Trúng đầu 0 Bình Phước,
Trúng đầu 2 Hậu Giang
242
25-09-20Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đuôi 2 Trà Vinh
278
24-09-20Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Bình Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 5 An Giang238
23-09-20Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 3 Đồng Nai,
Trúng đầu 8 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
257
22-09-20Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Bến Tre,
Trúng đuôi 5 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
280
21-09-20TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 6 TP HCM,
Trúng đuôi 9 Đồng Tháp,
Trúng đầu 3 Cà Mau
244
20-09-20Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đuôi 9 Đà Lạt
245
19-09-20TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 4 TP HCM,
Trúng đuôi 5 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 3 Hậu Giang
239
18-09-20Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 3 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
244
17-09-20Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đầu 3 Tây Ninh,
Trúng đầu 7 An Giang,
Trúng đầu 3 Bình Thuận
267
16-09-20Đồng Nai: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 0 Cần Thơ,
Trúng đầu 7 Sóc Trăng
257
15-09-20Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 Bến Tre,
Trúng đuôi 5 Vũng Tàu,
Trúng đầu 8 Bạc Liêu
233
14-09-20TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 TP HCM,
Trúng đuôi 1 Đồng Tháp,
Trúng đầu 8 Cà Mau
257
13-09-20Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
272
12-09-20TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 5 Long An,
Trúng đuôi 3 Bình Phước,
Trúng đầu 4 Hậu Giang
245
11-09-20Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Vĩnh Long,
Trúng đầu 9 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
272
10-09-20Tây Ninh: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
222
09-09-20Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đầu 8 Cần Thơ,
Trúng đầu 8 Sóc Trăng
245
08-09-20Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
267
07-09-20TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp
236
06-09-20Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt,
Trúng đầu 7 Tiền Giang,
Trúng đầu 5 Kiên Giang
241
05-09-20TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 9 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
254
04-09-20Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đầu 7 Bình Dương,
Trúng đầu 6 Trà Vinh
245
03-09-20Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đầu 0 Bình Thuận
217
02-09-20Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 6 Đồng Nai,
Trúng đuôi 3 Cần Thơ,
Trúng đuôi 9 Sóc Trăng
244
01-09-20Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đầu 5 Vũng Tàu,
Trúng đầu 7 Bạc Liêu
250
31-08-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 TP HCM,
Trúng đuôi 0 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
276
30-08-20Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đầu 5 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
229
29-08-20TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 0 TP HCM,
Trúng đầu 1 Long An,
Trúng đầu 1 Bình Phước,
Trúng đầu 1 Hậu Giang
246