Dàn đề 10 con VIP: 300.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :17-01-21
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Dàn đề 10 con Kết quả Theo
17-01-21
16-01-2197,79,55,61,52,28,96,15,46,04Ăn đề 46167
15-01-2133,89,95,97,85,34,23,60,66,53Ăn đề 85197
14-01-2108,44,34,99,97,95,65,00,38,83Ăn đề 38168
13-01-2157,36,92,44,62,93,39,69,61,65Ăn đề 69167
12-01-2137,25,01,40,70,83,68,63,72,28Trượt157
11-01-2114,22,51,71,91,95,42,50,07,77Ăn đề 07160
10-01-2138,74,61,46,09,39,64,16,01,10Ăn đề 46152
09-01-2177,42,15,20,27,23,93,86,64,49Ăn đề 64166
08-01-2122,30,80,71,11,24,88,40,39,35Trượt192
07-01-2195,07,98,51,26,13,86,37,25,54Ăn đề 54169
06-01-2131,76,18,00,40,38,54,53,87,02Ăn đề 02198
05-01-2193,67,76,27,52,75,87,63,59,88Ăn đề 76196
04-01-2138,83,11,09,14,60,06,13,32,71Trượt160
03-01-2162,40,09,20,45,71,19,90,83,36Trượt187
02-01-2190,72,38,62,22,73,23,86,16,39Trượt151
01-01-2116,07,73,41,60,59,01,28,42,85Ăn 85181
31-12-2021,11,59,93,50,27,14,52,54,90Ăn 50160
30-12-2000,66,48,72,95,70,83,61,67,15Trượt189
29-12-2005,96,65,76,10,00,72,17,66,79Trượt160
28-12-2036,24,49,76,31,14,10,90,43,59Ăn đề 90194
27-12-2084,52,97,71,59,58,36,37,06,44Ăn đề 71190
26-12-2068,26,86,51,87,96,93,31,61,97Ăn đề 87152
25-12-2009,52,78,75,16,25,57,94,71,48Trượt169
24-12-2093,86,98,41,05,83,81,26,50,61Ăn 93193
23-12-2013,34,66,75,45,52,18,11,88,20Ăn 88154
22-12-2066,96,82,12,13,95,26,06,86,69Ăn đề 13186
21-12-2012,08,13,94,89,48,93,92,03,61Ăn đề 93187
20-12-2069,97,94,28,88,27,88,89,29,14Ăn đề 88195
19-12-2099,70,73,53,10,24,37,70,61,18Ăn đề 70174
18-12-2042,23,54,04,60,87,67,45,56,16Ăn đề 54195
17-12-2042,70,50,44,63,75,13,64,06,85Ăn đề 50180
16-12-2088,40,74,63,37,60,22,78,42,84Ăn 63173
15-12-2067,02,59,38,37,98,81,82,19,44Ăn 81180